Da alt så mørkt ut kom hjelpen fra uventet hold

Kamala ble utsatt for menneskehandel da hun var barn. Som voksen levde hun et liv på gata. Etter å ha banket på dørene til ulike krisesentre hadde hun egentlig gitt opp håpet om å få hjelp. En dag ble fortvilelse snudd til håp.

Kamala fikk hjelp av vår partnerorganisasjon Koshish som tilbyr husrom og pleie til kvinner som sliter. Flere av kvinnene hentes fra et liv på gata.

Se filmen Sammen bryter vi lenkene og ta del i den utrolige historien om en sterk kvinne som reiste seg fra en håpløs situasjon.

Vær med oss og hjelp oss å hjelpe andre kvinner i samme situasjon som Kamala.