En trygg oppvekst – ICDP-samling i Trondheim

Barn trenger voksne som reflekterer over sin rolle. ICDP er et program som styrker omsorgsgivere.

Et seminar for deg som vil lære mer om barnas psykiske helse og de voksnes bidrag i denne sammenheng. Her får du en kort innføring i verktøyet ICDP (foreldreveiledning) og hvordan dette kan styrke omsorgsgivere i deres rolle. Ved å vise til eksempler både fra Norge og Nepal, vil vi også trekke det globale perspektivet inn i tematikken.

Frist for påmelding: 18. februar

Målgruppe

De som jobber med barn i skole, barnevern, BUP eller annet. Ansatte i Den Norske Kirke. Ansatte i misjons – og bistandsorganisasjoner. Diakonale stillinger. Studenter.

Program

Mandag 7. mars – et faglig seminar om ICDP.

Starter klokken 10.30 med forfriskninger og «mingling». Selve seminaret starter klokken 11. Avslutning klokken 16.30.

ICDP-huset som en illustrasjon på det som påvirker barnet.
På feltbesøk
Eli Bolkesjø Williams (til høyre) er leder for prosjektarbeid i HimalPartner.
Her er hun på prosjektbesøk i Nepal høsten 2021.

Mandag 7. mars er et faglig dagseminar som passer alle. Arrangementet foregår på hotellet hele dagen. Det gis likevel rikelig mulighet til å oppdage den vidunderlige byen Trondheim, da hotellet Thon Hotell Prinsen ligger sentralt til. Vi sørger for gode pauser underveis, så du kan ta en rusletur i byen innimellom.

Vi samarbeider med ICDP Norge når det gjelder det faglige seminaret. Du vil lære om ICDP som verktøy i Norge vs Nepal – forskjeller og likheter. Vi snakker også om hvordan ICDP kan trekkes inn i ulike sammenhenger.

Ansvarlig for det faglige: Eli Bolkesjø Williams, leder for prosjektarbeid i HimalPartner. Eli er også utdannet sosionom og sertifisert ICDP-veileder. Som ICDP-veileder har hun blant annet brukt verktøyet som ansatt i flyktningtjenesten i Rælingen kommune. Nå er hun ansvarlig for oppfølgingen til ICDP-arbeidet HimalPartner står for i Nepal og de tibetanske områder i Kina.

Agenda:

11-11.15: Velkommen

11.15-12: Foredrag om ICDP og praktiske øvelser. Filmklipp. – Hildegunn Elise Aase (pedagog og ICDP-veileder i Salhus utenfor Bergen) og Eli Bolkesjø Williams, HimalPartner

12-12.15: Pause med kaffe og forfriskninger

12.15: Foredrag fortsetter

13-14: Lunsj

14-16: Foredrag om ICDP og praktiske øvelser. Filmklipp. – Hildegunn og Eli

16: Pause med kaffe og forfriskninger. Mingling.

16.30-17: ICDP i Trondheim. Grete Hyldmo, Asylselskapet

Tirsdag 8. mars – et kirkelig seminar, hvordan knytte ICDP til menighetsarbeid

Starter klokken 09, avslutter klokken 15.

Line Konstali, kommunikasjonsleder i HimalPartner, på besøk til
Salhus menighet i Bjørgvin bispedømme.

Tirsdag 8. mars er mer relatert ansatte og frivillige i Den Norske Kirke, samt studenter som utdanner seg til kirkelige stillinger. Her vil ICDP som verktøy i menighetene stå sentralt. Seminaret arrangeres på Erkebispegården i Trondheim. Inkludert i opplegget er også en gratis omvisning i Nidarosdomen og museumsområdet rundt bispegården. Det blir både workshops, andakt og hyggelig samvær denne dagen.

Vi samarbeider med Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Nidaros bispedømme når det gjelder det kirkelige fokuset. Formålet med denne dagen er hvordan vi kan knytte ICDP inn i menighetens arbeid lokalt. Dette er også en fin anledning til å bli bedre kjent med misjonsprosjektet menigheten er med og støtter.

Ansvarlig for kreativ workshop og inspirasjon: Line Konstali, kommunikasjonsleder i HimalPartner. Lines ansvar i HimalPartner er å være bindeleddet mellom menighetene hjemme i Norge og arbeidet ute. Hun er utdannet markedsfører med global forståelse og kristendom som tilleggsfag. I hele sin karriere har hun arbeidet i frivillige organisasjoner, både som frilanser og fast ansatt. I tillegg er hun engasjert i sitt lokalmiljø, både når det gjelder menighet, idrettslag, steinerskole mm. Med sin brede erfaring innen frivillig arbeid, vil hun videreføre sine erfaringer på godt og vondt og hjelpe til med god fellesskapsutvikling i menigheten du er en del av – enten som ansatt eller frivillig.

Agenda:

9.00: Velkommen. Ord for dagen. Bønn og salmesang.

9.30: Velkomst fra Nidaros bispedømme. Vi blir blant annet kjent med historien til Erkebispegården.

10.15: Kaffepause og mingling

10.30: Workshop – Hvordan knytte ICDP til menighetsarbeidet? Vi samler oss i grupper og får oppgaver som skal drøftes i samling etter lunsj.

12.00: Lunsjpause

13.00: Vandring i Nidarosdomen

14.00: Plenumsamtale om temaene vi tok opp under workshopen. Vi kommer sammen fram til konkrete forslag til arrangementer, kurs og gudstjenester vi kan bruke i videre menighetsarbeid. Vi drøfter også ulike samarbeidsrelasjoner på tvers av menigheter. Hvordan bygge hverandre sterke.

15-15.30: Avslutning med bibel, bønn og velsignelse.

Priser:

Velg mellom følgende alternativer:

Dagseminarpakke 7. mars med lunsj og forfriskninger: 1200 kr

Dagseminarpakke 8. mars med lunsj og forfriskninger: 500 kr

Pris for begge dager: 1500 kr

Studenter får følgende rabatter (må fremlegge studiebevis):

Dagseminarpakke 7. mars med lunsj og forfriskninger: 800 kr

Dagseminarpakke 8. mars med lunsj og forfriskninger: 200 kr

Pris for begge dager: 1000 kr

Bestilling av hotellrom: Vi har forhandlet gode priser med Thon Hotel Prinsen. Ta direkte kontakt med dem.

Info om ICDP

En god mental helse starter i barndommen. Foreldre og andre omsorgsgivere bør i denne sammenheng bli sett på som en viktig ressurs. Hvordan skal vi klare å gjøre barna trygge nok? Det finnes ikke et enkelt svar på dette. International Child Development Programme (ICDP) er et faglig forankret program som er tatt i bruk i barnehage, skole, barnevern, Barne og Ungdomspsykiatrien (BUP) med mer. I Nepal bruker vi ICDP aktivt og resultatene er gode. Vi har også startet med ICDP i de tibetanske områder i Kina, og vi ser fram til å se hvordan arbeidet kan blomstre også her.

«International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo på 90-tallet.»

Les mer om ICDP på organisasjonens nettside.