Entreprenører og utvikling

Yak_besk

Støtt næringsutvikling i Himalaya! Vi gir mennesker noe å leve av og noe å leve for.

Yak er et storfe som har vært livsgrunnlag for nomadene på høysletta i uminnelige tider. Den gir melk, ull, brenser, gjødsel og kjøtt, – og den er viktig for en bærekraftig forvaltning av grasslettene i høyden.

Hauge                   Hans Nielsen Hauge – entreprenør fra Norge, skapte arbeid og utvikling blant sine egne.
Hoftun                   Odd Hoftun – entreprenør fra Norge, skapte arbeid og utvikling i Nepal.
Tsultrim                   Tsultrim Dargye – entreprenør fra den tibetanske høysletta, skaper arbeid og utvikling blant sine egne.

 

Det finnes sosiale entreprenører i alle land og kulturer. De skaper arbeidsplasser, utvikling og håp.
Med utgangspunkt i tradisjonen gir Tsultrim opplæring i å lage kvalitetsprodukter og jobber med markedsføring i Kina og utlandet. På den måten skapes arbeidsplasser for en utsatt minoritet.      Les mer i artikkelen nedenfor.

Gi på konto 3000 15 47107, merk: «Vintergaven» – Vipps: HIMALPARTNER – #15521.

Gi med webgiver:

Å forandre folks tankesett