For fattig til å tenke på mental helse? Nei, mener vi!

Mental Helse er et underprioritert område i bistand. Det er derimot påvist en sammenheng mellom nedsatt mental helse og redusert evne til utdanning, samfunnsdeltagelse og arbeid. Vi mener samfunnet ikke har råd til å overse problemet og jobber derfor med Mental Helse i Himalayaregionen.

Vi kan ikke la være å hjelpe!

3 av 4 med psykisk sykdom i fattige land får ingen hjelp!  I ett fattig land som Nepal innebærer dette ufattelige lidelser og blant annet at mange psykotiske blir sittende i bur eller blir gående gatelangs uten håp. Det er få grupper som er så marginalisert, stigmatisert, rettighetsløse og svake som mentalt syke i utviklingsland. Når man leser i Bibelen er det lett å få assosiasjoner til situasjonen til de spedalske på Jesu tid. Ofte utstøtte, svært stigmatiserte, uten tilgang til behandling, sett ned på og behandlet ille med store lidelser og ”glemt” av alle. Dette er en gruppe som i stor grad har vært oversett av alle, også av misjonen. Hvordan forholder vi oss som kristne og som misjonsorganisasjon til dette?

 

Matrika: En stemme for de stemmeløse

Matrika Devkota har selv merket på kroppen hva det kan innebære av lidelse å bli rammet av psykisk lidelse i ett fattig land der hjelp ikke er tilgjengelig.

Matrika fikk hjelp og opplevde å få et kall og en visjon fra Gud om å være en stemme for de stemmeløse og er i dag en aktiv pådriver for at myndighetene skal gjøre noe med den tragiske situasjonen. Han arbeider også med å gi behandling og hjelp, med stor hjertevarme og god faglig kvalitet, til de svakeste av de svakeste. Psykotiske som har sittet i bur, kvinner som har blitt gående gatelangs etter at de ble syke og der flere av de har blitt voldtatt og noen også født barn i psykotisk tilstand på gaten. Nå får de god hjelp og blir rehabilitert tilbake til samfunnet. Matrika har en sterk historie og et viktig oppdrag.

Han driver organisasjonen Koshish som vi er partnere og medvandrere for.

Vi oppfordrer deg til å støtte HimalPartners Mental Helse-program:

Bankkonto 3000 15 47107 

Vipps: HIMALPARTNER (eller 15521)

Merk: Mental Helse

 

Er du Framnespartner?

Framnes Kristne Videregående Skole har valgt HimalPartner som prosjekt dette året. Sammen skal vi samle inn penger til Mental Helse-prosjektet Koshish.

Her kan du lese mer om samarbeidet.

Hvis du er Framnespartner, støtter du Mental Helse-prosjektet på:

Bankkonto 3000 15 47107  (Merk: Framnespartner)

SMS: send «framnespartner» til 2160 og gi 100 kroner 

Vipps: HIMAL FRAMNES