#Levebrød

HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon handler om å styrke folks muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til å skaffe seg et levebrød. Dette gjør vi ved å hjelpe vanskeligstilt ungdom til å skaffe seg yrkesrettet opplæring eller utdannelse, og ved å koble dem til arbeidsgivere.

Les artikkelen: Når høyere utdanning ikke lønner seg