Når høyere utdanning ikke lønner seg

Som unge voksne flest har Shrijana håp og drømmer for livet sitt. Det er ikke enkelt i et land som Nepal. Særlig nå som landet er hardt rammet av Corona. Mange unge ser ingen andre muligheter enn å forlate Nepal.

I Katmandu bor 23 år gamle Shrijana sammen med sin mor, far og storebror. Shrijana er vokst opp i en kristen middelklassefamilie og har aldri manglet noe i oppveksten. Hun hadde alltid tak over hodet og mat på bordet. Likevel var det vanskelig å få til studier grunnet økonomi. I intervjuet gir hun uttrykk for usikkerhet for sin egen fremtid.

Pandemien og dens knusende virkelighet
Coronaviruset rammet Nepal hardt. I slutten av mars måned stengte landet ned. Nedstegningen varte helt til juli måned. Dette gikk hardt utover arbeidsplassene i Nepal.
– Ringvirkningene kan bli verre enn jordskjelvet 2015, sa Joel Hafvenstein, generalsekretær i United Mission to Nepal, i et intervju. Over 400 000 emigrantarbeidere vendte hjem til et land uten gode velferdsordninger og uten muligheten til å skaffe nytt arbeid.
Shrijana er en av dem som er rammet økonomisk av pandemien. Hun ser ikke for seg en fremtid i Nepal akkurat nå.
– Det er mange som har mistet jobbene sine, sier hun trist. – Selv var jeg arbeidsledig i 9 måneder.
Rett før Corona fikk Shrijana jobb som sekretær på en skole. Der tjener hun 1500 kr i måneden.
– Halve lønna mi gir jeg til moren min. Vi må være sammen om utgiftene. Faren min jobber veldig mye for at vi skal få endene til å møtes. På grunn av Corona er skolen Shrijana jobber på, stengt. Hun står derfor uten inntekt.

Skaper et avhengighetsforhold
Siden ikke regjeringen tilbyr studielån, stipender og andre ordninger som sørger for utdanning til alle, er det foreldrene som må betale for barnas utdanning. I Shrijanas omgangskrets, der det er flere akademikere, bruker foreldrene nesten alle sine sparepenger på barnas utdanning. Dette fører igjen til en slags avhengighet.
– Det man nå ser er at høyere utdanning ikke lønner seg, forteller Shrijana.
– Foreldre som betaler for utdannelse til barna sine forventer også at barna skal forsørge dem når de blir eldre. I det svært begrensede arbeidsmarkedet i Nepal har pandemien vært en katastrofe. Mange reiser derfor utenlands for å skaffe seg utdanning eller jobb. Nepotisme blant arbeidsgivere, det at man ansetter sine egne familiemedlemmer, har det også blitt mer av under pandemien.
Videre forteller hun at gapet mellom fattige og rike har blitt større den siste tiden. Hun bor i et hus, i et strøk som tidligere bar preg av å være frodig og grønt. Bøndene i området sørget for at det hele tiden ble plantet der. Nå er det, som følge av høy tilflytting, bare støv på jordene, og veldig dårlig luftkvalitet.
– Jeg hører stadig om situasjoner der folk tvinges ut av leiligheten sin, da de ikke kan betale husleia. På grunn av dette har mange blitt nødt til å flytte ut på landsbygda, – alternativet var et liv på gata som hjemløs.

Ligger tilbake digitalt
Under det digitale intervjuet, merker jeg at internettilgangen er dårlig. Dette påpekes også av Shrijana etter hvert.
– Vi har dårlig internettforbindelse i Nepal. Strømmen er også upålitelig. Vi har strømbrudd nesten hver dag. Derfor er ikke alltid digitale møter like enkelt
Hun forteller videre om sin storebrorbror som har hatt problemer med at skolen han går på ikke har vært godt nok rustet til å takle den digitale virkeligheten under pandemien.
Oppfordrer unge i Norge til å støtte!
I Giving Tuesday-kampanjen har HimalPartner fokus på å gi håp til unge i Himalaya, nærmere bestemt Nepal og tibetanske Kina. Ungdom og unge voksne i Norge kan være med og støtte yrkesopplæring for unge i Kina og Butwal Technical Institute (BTI), som utdanner elektrikere, tømrere og teknikere i Nepal. Målet med prosjektene er at fattige skal få nye muligheter.
– Jeg oppfordrer de unge i Norge til å støtte kampanjen. Det er mange som dropper ut av skolen her. Mange kjenner seg hjelpeløse og sliter med sin mentale helse på grunn av situasjonen. Takk til alle som støtter oss igjennom denne situasjonen.

*Navn endret grunnet personvernhensyn.