#Levebrød

Yrkesrettede tiltak og utdanning som gir unge fra fattige familier muligheter.

Dette er du med og støtter:

  • Yrkesopplæring for unge i det tibetanske Kina
  • Butwal Technical Institute (BTI) i Nepal

VIPPS: #637390 HÅP I HIMALAYA