Mental helse – en glemt krise

Solveig Holmedal Ottesen leder HimalPartners Faggruppe for mental helse. Hun arbeider i Kirkens Bymisjon og har sosionomutdannelse fra Høgskolen i Oslo og sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Faggruppa har engasjert seg i FNs bærekraftsmål og laget en av de mange videoene som ble presentert nylig for å fremme disse.

Tekst: Terje Holmedahl – Foto: Kirkens Bymisjon

– Hvorfor skal HimalPartner engasjere seg i bærekraftsmålene, Solveig?
– Bærekraftsmålene samler i seg en helhet av hva vi må endre i vår verden. Målene henger sammen og viser at alt henger sammen. En miljøvennlig verden gir bedre helse, som igjen gir mindre barnedødelighet, som igjen får flere barn på skole, som igjen skaper mennesker med kunnskap, som igjen er viktig i fredsarbeid osv. Alt er en del av det samme.
Bærekraftsmålene viser at det er noe for alle å jobbe med, – og mot; alle organisasjoner har sine «nisjer» de er gode på og bør satse på. Siden mental helse nå er kommet med i målene er det jo spesielt viktig at HimalPartner engasjerer seg. Dette er noe HimalPartner virkelig er gode på!

– I videoen som dere har laget sier Diego Alexander Vaula Foss at mental helse er en glemt krise. Hvordan det?
– Det satses ikke og prioriteres ikke like mye på mental helse som annen helse, eller andre problemer, for den del. Leger uten grenser peker også på mental helse som en av verdens glemte kriser.
I tillegg kommer det at mentale helseproblemer fører til så mange andre lidelser og kriser. En krise fører ofte til en annen krise; en dårlig mental helse kan både være en konsekvens av en krise og en foranledning til en krise.

– Videre sier Diego at det er bedre å forebygge enn å behandle. Utdyp det.
– Det er lønnsomt på lang sikt for et samfunn å forebygge, både menneskelig, økonomisk og sosialt! Men det er vanskelig å få økonomiske midler til å forebygge, selv om det er lurere enn å reparere. Slik har det alltid vært, – og slik er det også i Norge.

– Hvorfor er du engasjert i HimalPartners arbeid og i mental helse?
– Jeg er veldig glad i Nepal og Himalayaområdet. Etter et besøk i Nepal i 1999, var jeg tilbake tre år seinere for å gjøre feltarbeid og skrive hovedfagsoppgaven min i sosialantropologi i samarbeid med FORUT. Jeg skrev om unge, urbane kvinner som drakk alkohol offentlig og hvordan samfunnet så på dem. I 2007 dro jeg tilbake for å bo der ett år og jobbe for «Fremtiden i våre hender» sin partnerorganisasjon.
HimalPartner er en verdibasert organisasjon med prosjekter og fokus i Nepal og Tibet. Jeg synes det er fint at man har valgt mental helse som et satsningsområde da det ikke nødvendigvis er det som gir mest oppmerksomhet eller penger. Mental helse er et felt hvor man ikke nødvendigvis ser raske resultat. I nødhjelp og annet helsearbeid gir en mat så folk ikke sulter, man gir pledd så de ikke fryser, man gir medisiner så de blir friske. Mental helse er et mer møysommelig, langsiktig arbeid.

Tobarnsmammaen Solveig Holmedal Ottesen fra Høland bor i Oslo. Hun er ansatt i Kirkens Bymisjon Oslo og jobber med inkludering av flyktninger i Groruddalen. Hun har vært engasjert frivillig i HimalPartner siden 2014 og var blant annet med på en prosjektevaluering av Koshish Nepal i 2015. Solveig er opptatt av andre kulturer og levesett og god dialog mellom mennesker.

Bærekraftsmålene

«Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. «
Ban Ki-Moon, tidligere generalsekretær i FN