Norge er et godt eksempel

Ingeniører til utvikling_Ole Henrik Kalviknes_nettside

HimalPartner leder et treårig fagutviklingsprosjekt hvor målet å fremme økt kunnskap om næring og entreprenørskap i bistands- og misjonsarbeid. (Arkivfoto: Ole Henrik Kalviknes)

Thomas passfotoAv Thomas Smørdal,
Prosjektrådgiver for fagutviklingsprosjektet «Næring og entreprenørskap»

Gjennom de siste 12 årene har Norge toppet FNs liste over hvilke land det er best å bo i. Det gjør vi blant annet fordi vi har et velfungerende politisk system og et godt utviklet næringsliv som gir arbeidsplasser og skatteinntekter til staten. Norge er et godt eksempel på at næringsutvikling er en viktig forutsetning for sosial utvikling. Gjennom årenes løp har vi utviklet et velferdssamfunn som i stor grad tilfredsstiller nordmenns grunnleggende økonomiske og sosiale behov.

«Sammen om jobben»
De samme forutsetningene gjelder også for mindre utviklede land. I fjor sommer lanserte regjeringen Stortingsmelding nr 35: «Sammen om jobben – næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet». Meldingen handler om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Lærdom fra Hans Nielsen Hauge?
HimalPartner leder et treårig fagutviklingsprosjekt hvor målet å fremme økt kunnskap om næring og entreprenørskap i bistands- og misjonsarbeid. Gjennom prosjektet ønsker Dignis medlemsorganisasjoner å kartlegge hvordan norske misjonsorganisasjoner fungerer som eiere, investorer og utviklere av lokalt næringsliv i landene de jobber. Hvordan bygger de bro mellom næringsliv, lokalbefolkning og frivillig og offentlig sektor? Hvordan spiller religion inn i næringsliv og hva kan man lære av Hans Nielsen Hauge?

20 prosent prosjektstilling

Prosjektet har en deltagende form med gruppeoppgaver, næringsforum og frokostmøter hvor både ansatte i de forskjellige organisasjonene og eksterne eksperter skal bidra i kartleggingsarbeidet.
HimalPartner har koordineringsansvar og har ansatt meg i en 20% prosjektstilling for å jobbe med dette. Jeg har vært utsending for Misjonsalliansen i Kina i fire år og har nettopp flyttet hjem til Norge.
I Kina har økonomisk vekst hatt en enorm sosial betydning og hjulpet millioner ut av fattigdom.

«Vi skal bruge og have Verdens Gods som gode Husholdere at regiere over!»  (Hans Nielsen Hauge)

RELATERTE ARTIKLER:

Verdiskapning – om næring og entreprenører i utviklingsland