Verdiskapning – om næring og entreprenører i utviklingsland

nepal_einarhorsberg-56Fagutviklingsprosjekt: HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning».

Tekst: Heidi Westborg Steel – artikkelen har stått i Digni Bulletin nr 3/2016.
Foto: Einar Horsberg

Begrepet Verdiskapning blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Fagutviklingsprosess for å lære og å mobilisere
Målet med fagutviklingsprosessen er å lære og å mobilisere, samtidig som vi tester ut noen modeller. Vi er takknemlig til Digni som har skapt en kultur som stimulerer til innovasjon gjennom å gi en slik mulighet. Muligheten har bidratt til HimalPartners evne til å sette global mental helse på dagsorden i Norge og i Nepal, Wycliffe har utviklet et viktig anti-korrupsjonskurs, og NMS sprer sine partneres ideer om «Use your talent» – for å nevne noen effekter. Denne støtten har også gitt oss anledning til å følge prosesser og vurdere nye metoder for å forsøke å forstå røttene til hvordan vi kan bekjempe fattigdom og ulikheter.

Fagutviklingsprosjektene eies alltid av én av medlemsorganisasjon, med skal kunne komme alle i Digni til gode. Vi håper ikke minst at prosessen kan bidra til synergier mellom organisasjonene som et svar på Stortingsmelding 35 «Sammen om jobben». Fokus i det nåværende prosjektet om næring og entreprenørskap er primært på å lære av de praktiske erfaringene i egen og andres involvering i næringsetablering gjennom årene. Senere vil vi dele dette på forskjellige måter.

For 2016 vil all læring og erfaringsinnhenting ende opp i nettverksseminarer, i et enkelt ressurshefte og en konferanse i slutten av november.

Ønsker å forstå mer
Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Klikk på overskriftene under og du vil få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

1. Generelt om samfunnsmekanismer som fremmer verdimessig bærekraftig næringsutvikling og entreprenørskap
2. Frivillige organisasjoner som gründere
3. Frivillige organisasjoner som eiere i næringsliv
4 Misjonsorganisasjoner som stimulatorer til lokalt entreprenørskap
5 Misjonsorganisasjoner som brobyggere mellom næringsliv, lokalbefolkning, frivillig sektor og offentlig sektor