Sammen mot Corona!

For første gang i HimalPartners historie står Nepal, Kina og Norge overfor samme krise: Coronakrisen. Dette påvirker oss alle i ulik grad, men skulder mot skulder står vi på for å bekjempe viruset en gang for alle.

Landene er påvirket på ulike tidspunkt, og derfor jobber vi også mot viruset på ulikt vis. Nå vil vi fortelle deg hvordan vi jobber på spreng for å få dette til og vi ønsker DIN hjelp til å lykkes med det!

I kronologisk rekkefølge – etter smittetidspunkt:

KINA

Coronaens opprinnelse startet i Kina. Lenge før vi visste at også vi i Norge skulle utsettes for viruset, ble våre partnere i Hong Kong og Kina hardt rammet av katastrofen. Vår partnerorganisasjon Christian Action har hovedkontor i Hong Kong, og helt siden starten av februar merket de konsekvensene på kroppen. Å gå med ansiktsmasker var blitt den nye normalen, og alle fikk beskjed om å vaske sine hender hele tiden. Allerede da merket de konsekvensene økonomisk. Etter hvert ble alt stengt av skoler og arbeidsplasser. All kirkelig aktivitet og organisasjonsliv ble også lagt på is. Vi har derfor måttet utsette mye av det vi skulle starte i samarbeid med organisasjonen.

I begynnelsen av mars måned fikk vi beskjed om at unntaktstilstanden var blitt den nye normalen. Skolene skal være stengt til etter påske. Men Christian Action har nå begynt å stille opp for sine lokale nabolag, og da spesielt med fokus på de eldre i befolkningen. Aller verst er det for dem som ikke har råd til ansiktsmasker og som er sårbare og ikke i stand til å skaffe hjelp.

Prosjektene i de tibetanske områdene i Kina

Fra et av internatene til Christian Action (CA)

Det er per dags dato meldt 18 tilfeller av coronavirus i Qinghai. Alle de 18 er blitt behandlet og har forlatt sykehuset. Internatene i Huangnan, Guoluo, Hainan og Haixi er i ikke-epidemisk kontrollområder, så alle de ansatte har arbeidet der mens dette har pågått. Flyplassen og togstasjonen i Xining er under streng kontroll og kun ved spesiell tillatelse kan man reise dit. Maskene ble tilgjengelig for folk flest 17. februar. Qinghai står nå for sin egen produksjon av masker, så det gjør alt mer tilgjengelig.

Barna er trygge og beskyttet. Deres hjem har nok utstyr i tilfelle smitte. Elever ved videregående skole skal etter planen komme tilbake til skolen neste uke, men vi er litt usikre på universitetsstudentene. Alle som ønsket å reise hit for frivillig arbeid, har måttet avlyse turen. Folk som kommer til Xining fra utsiden av provinsen, må sitte i karantene i 7 dager og de som ønsker å besøke nærliggende områder, må igjen 7 dager i karantene.

HimalPartner skulle etter planen være med og starte yrkesopplæring for vanskeligstilt ungdom. Dette har blitt satt på vent, men det er ingen stor dramatikk i dette.

Vi opplever situasjonen i Hong Kong og Kina som svært krevende, men likevel under en viss kontroll. Våre partnere har gjennomført en rekke gode tiltak for å redde det som reddes kan.

NORGE

I motsetning til Kina kan Norges myndigheter i større grad basere seg på kunnskapen man har tilegnet seg i andre land som har fått smitten tett på før oss. De ansatte som var nært knyttet til prosjektene i Kina, var derimot klar over at det kunne bli store konsekvenser også i våres land dersom katastrofen inntraff her. Allerede et par uker før vi også måtte gjøre dramatiske endringer, startet vi diskusjonen om vi burde ha hjemmekontor for å unngå smitte. Det ble besluttet å ikke gjøre det, men vi innførte en rekke hygienetiltak på arbeidsplassen.

I forrige uke forsto vi allerede på mandag at vi måtte gjøre noe drastisk. Vår konstituerte generalsekretær Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby måtte avbryte store deler av sin planlagte ferie denne uken.

Vi tok en beslutning om å stenge kontoret, og sende alle hjem i slutten av uken. Da myndighetene annonserte de mest drastiske tiltakene i norsk historie i fredstid, forsto vi alle at våre antagelser slettes ikke var en overdrivelse.

Per dags dato arbeider vi alle på hjemmekontor og har derfra jevnlig dialog med styret og frivillige i Norge, samt partnere i Nepal og Kina. At vi har stengt kontoret og arbeider alternativt, har store konsekvenser for Norgesarbeidet, i form av avlyste arrangementer og all kirkelig aktivitet. Vi har også stanset all reiseaktivitet i vår organisasjon, både innad i Norge og ut og inn av landet.

VI TRENGER DIN STØTTE MER ENN NOENSINNE!

NEPAL

Stine Rå (midten) og Brigt Skeie (nr. 2 til høyre) er sendt hjem til karantene i Norge.

Den norske ambassaden anbefalte sterkt alle nordmenn å reise hjem, og vi hadde på dette tidspunktet 3 frivillige knyttet til arbeidet vårt ved Butwal Technical Institute (BTI). Brigt Skeie og Stine Rå fra Knarvik VGS og Jim Lindquist fra Viken fylkeskommune har nå reist hjem og befinner seg i karantene.

Nepal er enda ikke like hardt rammet som Kina og Norge, men våre partnere har den fordelen at de kan basere seg på erfaringen fra andre land. Vi er likevel dypt bekymret for hvordan corona-epidemien vil ramme et land som hverken har et godt utbygd helsevesen eller god nok infrastruktur til å håndtere krisen.

Vi har god dialog med alle våre partnere, og de aller fleste har satt i gang planer for hva de skal gjøre når krisen inntreffer. Våre ansatte tett på prosjektene forsøker å bruke sin erfaring fra arbeidet i Kina og Norge til å hjelpe Nepal.

Vi har tett dialog med United Mission to Nepal (UMN), som også har en god beredskapsplan for hvordan håndtere krisen. Flere av prosjektene er satt på vent, spesielt de på landsbygda. Faren for smittespredning blant arbeidere på reise er så stor at man kan risikere å gjøre stor skade i områder der hjelpen ikke er like tilgjengelig.

Forberedelser til corona-smittefare ved Butwal Technical Institute (BTI)

HVA KAN DU GJØRE?

Selv om vår hverdag preges av mange avlysninger, trenger vi dere mer enn noensinne! Vi jobber på spreng for å finne nye måter å løse problemene våre på, og vil gi informasjon løpende.

Det er et stort behov for hjelp til å dele innsamlingsaksjoner på nett. Vær snill og hjelpe oss i denne utrolig vanskelige situasjonen vi står i!

En STOR takk til ALLE som fortsatt står på sidelinjen og heier på oss.

Inntil videre må vi nesten stå sammen mot Corona i den dugnaden vi alle står i!

Meld deg som fastgiver nå!