Sammen som kirke i hele verden

Er en aksjon for misjonssolidaritet under korona-pandemien. Aksjonen ønsker å gi hjelp til lokale menigheters innsats og engasjement for den globale kirke i forbindelse med korona pandemien. Aksjonen går inn i misjonsansvaret knyttet til SMM organisasjonenes verdensvide nettverk av søsterkirker.

Gjennom aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» ønsker de bispedømmene som har sluttet seg til aksjonen å bidra til å bevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse. Så langt har de aller fleste av landets bispedømmer sluttet seg til aksjonen. Aksjonen oppstod som en ide fra Agder- og Telemark bispedømme, men har nå spredt seg over hele landet.

«Sammen som kirke i hele verden» er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammes hardt av korona-pandemien. I aksjonen samarbeider vi med de misjonsorganisasjonene som utgjør SMM orgnisasjonene.

Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Dnk er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjonen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Dnk har gjennom sine menigheter!

En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom Pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!

På disse sidene vil du finne hjelp til å virkeliggjøre en slik aksjon i din lokale menighet. Aksjonen kan gjerne være knyttet til det misjonsprosjektet som menigheten til vanlig arbeider med. Samtidig ønsker vi at en relaterer informasjon mot den untakstilstanden som kirker verden over lever under i denne koronatiden.

Har finner du en lenke til en nærmere beskrivelse av aksjonen

Her finner du en liste over menigheter som har sluttet seg til aksjonen. HER

Menigheter som vil være med på aksjonen kan registere seg HER – så kommer de med i listen over menigheter som deltar i aksjonen.

HimalPartner har valgt freds – og forsoningsprosjektet som fokus for kampanjen. HER finner du mer info.