Hvor er du fra? – Hvor går du?

Til ettertanke: «Se, vi går opp til Jerusalem … og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, i stedet for syndere lider … for syndene dine og mine». Ta fram denne salmen, les den sakte, til ettertanke om både fortid, nåtid og framtid. Hvor går du? Jesus gir retning og svar, et levende håp ved sin oppstandelse: «For frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få være».

Les mer