32 utdannede foreldreveiledere

Kina: Høsten 2015 og våren 2016 ble de to første gruppene av ICDP-fasilitatorer lært opp. ICDP er et internasjonalt anerkjent foreldreveiledningskurs. Disse blir nå pionerer på området i Kina.

Les mer