Vern om skaperverket!

«Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaperverket!» En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse. Klimaendringene er en av vår tids største moralske utfordringer. Vi er i ferd med å ødelegge…

Les mer