100 % stilling som daglig leder i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal

Søknadsfrist 7. desember 2018 Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) driver næringsengasjementet på vegne av HimalPartner familien. Målet er å bidra til lokalt næringsliv som skaper inntekter og arbeidsplasser. I dag er næringsprosjektene primært i Nepal, men med nye vedtekter kan man etter hvert vurdere prosjekter i Kina. Noe av stillingen vil knyttes til relevante sider…

Les mer