Hva jobber vi med?

  • Mental Helse

    HimalPartner er opptatt av et varmere samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse. Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i mange av våre prosjekt.

  • Næring

    Vi er involvert i prosjekter for å gi unge i Nepal reelle sjanser til å få seg arbeid, vi arbeider for at landsbybefolkningen skal få del i velferdsgodene og oppmuntrer og støtter entreprenørene.

  • Kirke

    Alt HimalPartner er involvert i har som mål å være et redskap for Guds kjærlighet. Vårt ønske og vår bønn er å få være med og gi mennesker et håp for dagen i dag, for framtida og for evigheten.