Støtt voldsutsatte kvinner

På verdensbasis har 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold en eller flere ganger i livet. Våre partnere i Nepal jobber utrettelig for å redusere omfanget. Nå trenger vi også din hjelp.

Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner. 

Volden er ofte skjult og tar mange former. 

United Mission to Nepal (UMN) i kampanje mot vold og for kvinners rettigheter. Rukum, Nepal.

I Nepal kan dette vises i praksis på følgende måte:

  • Barneekteskap – Unge jenter utsettes for vold og voldtekt i rammen av ekteskapet. De utsettes også for tvang fra både foreldre og svigerforeldre, både før og etter ekteskapsinngåelse.
  • Slaveri – Den såkalte «Kamlari-tradisjonen», der jenter fra fattige familier selges som tjenere, i praksis slaver, til rike familier. Her er risikoen for vold stor.
  • Internasjonal menneskehandel – Hvert år selges flere tusen nepalske jenter og kvinner til sexindustrien i India og andre land.

Felles for disse tre måtene jenter og kvinner utsettes for vold på, er den bakenforliggende fattigdommen. Den fører til desperasjon hos både foreldre og unge jenter, og den svekker lovens beskyttelse. Men fattigdom forklarer bare en andel av kjønnsbasert vold.

Det er særlig to faktorer som henger sammen med kjønnsbasert vold:

  • Holdninger – Patriarkalske holdninger som går ut på at kvinner ikke har den samme retten til beskyttelse som menn. Dette problemet er forankret i kultur og skadelige praksiser.
  • Den andre faktoren henger sammen med menns psykiske helse. Menn som utøver vold har ofte blitt utsatt for vold eller traumer selv og har av forskjellige årsaker ikke bearbeidet traumene.

Begge disse faktorene går det an å gjøre noe med og det er nettopp det våre partnere jobber med!

United Mission to Nepal – 16 days of Activism + andre holdningsskapende kampanjer

United Mission to Nepal (UMN) jobber med å spre kunnskap og forståelse til folk som bor i usentrale fjellstrøk i Nepal. Les historien om Kismati, jenta som ble forsøkt giftet bort som 14-åring og som fikk hjelp av en ungdomsklubb støttet av UMN. I dag er hun tilbake til skolen igjen.

Her finner du mer informasjon om UMN.

Koshish – Mental helse-hjelp tilgjengelig for alle

På feltbesøk
Eli Bolkesjø Williams (til høyre) er leder for prosjektarbeid i HimalPartner. Her besøker hun psykolog på Koshish.

Henter kvinner fra gata og gir dem pleie, helsehjelp og omsorg. Kvinnene får aktivitetstilbud på senteret og dessuten hjelp til å reintegreres tilbake til samfunnet. Flere av kvinnene er utsatt for menneskehandel og slaveri.

De jobber også med å spre informasjon om mental helse ved hjelp av mediestrategi, sosiale medier, politisk påvirkning med mer. Her blir også vold mot kvinner høyt prioritert.

Bli kjent med Kamala og hennes historie.

Her finner du mer informasjon om Koshish.

Early Childhood Education Center (ECEC) – Foreldreveiledning viser til pedagogiske og omsorgsfulle alternativ til vold i oppdragelsen.

Skole i Dhading
Vi samarbeider med partnere som jobber for trygge oppvekstsvilkår i form av foreldreveiledning og utdannelse av pedagoger.

Vår partner ECEC jobber med foreldreveiledning for å motarbeide oppdragervold i nære relasjoner. Foreldre slår ikke barna av vond vilje, men fordi det anses som normalt i flere sosiokulturelle settinger i Nepal. Spesielt høy forekomst er det blant folk på landsbygda. 

Les historien om Bharat. Som barn ble han selv slått. Nå tar han foreldreveiledningskurs for å ikke slå sine egne barn.

Les mer om ECEC her.

Juleevangeliet kom med et viktig budskap

Vi vil hjelpe kvinner som banker på dørene til ulike krisesentre uten at noen lukker døren opp. Slik er det dessverre for mange kvinner i Nepal i dag. Ved å satse på forebyggende arbeid, holdningsarbeid og også hjelp når nøden er størst, jobber vi for å begrense omfanget av vold mot kvinner. 

Vi er helt avhengig av gode givere for å få dette til!

På forhånd takk for din støtte og velsignet advent og julehøytid til deg og dine.