100 % stilling som daglig leder i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal

Søknadsfrist 7. desember 2018 Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) driver næringsengasjementet på vegne av HimalPartner familien. Målet er å bidra til lokalt næringsliv som skaper inntekter og arbeidsplasser. I dag er næringsprosjektene primært i Nepal, men med nye vedtekter kan man etter hvert vurdere prosjekter i Kina. Noe av stillingen vil knyttes til relevante sider…

Les mer

HimalPartnerturnè i Østfold!

Et hardt prøvet folk er i ferd med å reise seg etter jordskjelvet i 2015. Da er det kanskje ikke så rart at Himalaya Møre er lidenskapelig opptatt av å hjelpe til!  På ulike steder i Østfold har du denne sommeren mulighet til å bli bedre kjent med prosjektet «Gjenreis Nepal». Himalaya Møre vil synliggjøre…

Les mer

Vern om skaperverket!

«Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaperverket!» En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse. Klimaendringene er en av vår tids største moralske utfordringer. Vi er i ferd med å ødelegge…

Les mer

Misjonsmannen

Det var lærar han skulle bli, Terje Holmedahl. Tre år på lærarskulen på Hamar var første skritt på vegen. Der møtte han Annelis. Kjærleiken sendte den unge mannen frå dei indre skogar til Bergen. Det var i Bergen han møtte sin andre store kjærleik; misjonen.

Les mer