Kristian Kyllingstad

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål: 1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner? 2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i tiden framover? Kristian Kyllingstad Lillesand, 35 år. En sønn. Gift med Ingrid Kyllingstad. Har vært prest i Bodø og i Houston, arbeider nå i asylmottak.…

Les mer

Valg av styreleder

Landsmøtet 2016: Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av styreleder Arne Kjell Raustøl, – hydrologen med misjon som hovedengasjement.

Les mer