Kristian Kyllingstad

Vi har bedt kandidatene til landsstyret svare på to spørsmål: 1. Hvorfor er du engasjert i HimalPartner? 2. Hva tenker du er den viktigste utfordring og mulighet for HimalPartner i…

Les mer

Valg av styreleder

Landsmøtet 2016: Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av styreleder Arne Kjell Raustøl, – hydrologen med misjon som hovedengasjement.

Les mer