5 gode grunner til å inngå en menighetsavtale med HimalPartner

Her er de 5 gode grunnene:

  1. Vekst og fellesskap: En misjonsavtale gir potensiale for vekst og fellesskapsutvikling i din menighet. Besøk våre ressurssider for mer informasjon om aktiviteter.
  2. Bærekraftig arbeid: HimalPartner fokuserer på bærekraftige prosjekter som ikke skaper avhengighet. Se her for mer info om vårt arbeid.
  3. Nærhet og engasjement: Samarbeidet gir mulighet for nære møter og engasjement. Se eksempel på denne brobyggersamlingen i Harstad og denne brobyggersamlingen i Nepal.
  4. Sette varige spor: Gjennom HimalPartner kan din menighet bidra til å sette varige spor i Himalaya. Du vil bli invitert på webinarer som hele tiden gir deg informasjon om dette. Se dette eksempelet.
  5. Støtte uten å undergrave selvstendighet: HimalPartner går ved siden av, uten å undergrave lokal selvstendighet. Din menighet vil hele tiden motta informasjon i form av gode historier. Her har du noen eksempler:

Den bortkomne mor

Bruker teater som virkemiddel mot barneekteskap

Med rå ris som niste

Fra Hallingdal til Himalaya

Min e-post