Skip to content

100 % stilling som daglig leder i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal

Søknadsfrist 7. desember 2018 Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) driver næringsengasjementet på vegne av HimalPartner familien. Målet er å bidra til lokalt næringsliv som skaper inntekter og arbeidsplasser. I dag ...

Nepalske kvinner lider i det stille

Karuna er et offer for menneskehandel. Allerede som 4-åring ble hun solgt til en familie som trengte hushjelp. Livet har vært en lang og tornefull vei. På Koshish fikk hun ...

Sterkere sammen mot selvmord!

-Selvmord kan forebygges, sier Matrika Devkota. Sammen med helsearbeidere og representanter fra Helsedepartementet i Nepal, markerte han Verdensdagen for selvmordsforebygging i Kathmandu. Selvmord er et stort problem i Nepal. Det ...

Endelig får jentene gå på skole!

Muslimske og hinduistiske jenter får endelig gå på samme skole. Foto: Silje Eng I flere år ble jentene nektet skolegang av sine egne foreldre. Takket være et vellykket dialogprosjekt, får ...

Hvorfor slår du meg ikke lenger, mamma?

Illustrasjonsfoto. Grunnet sensitive opplysninger har vi valgt å anonymisere personene i artikkelen. For Anita ble morsrollen en umulig oppgave å klare alene. Da fikk hun hjelp og foreldreveiledning. En umulig ...

Konferanse 22. november 2018: Mental Helse – en nøkkel til utvikling?

HimalPartner og medarrangører inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Målet for konferansen er å drøfte hvordan vår mentale helse påvirker oss som individer, gruppe og samfunn, ...

Sakspapirer til landsmøte

Sakspapirer til landsmøte finner du her.

Sakspapirer til landsmøte

  http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/Presentasjon-av-styrekandidater.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/HimalPartner-Revisjonsberetning-2016.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/1806026-Saksfremstilling-2018-LANDSM%C3%98TE.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/180626-HimalPartner-strategi-2018-2021.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/180603HimalPartners-reviderte-vedtekter.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/2017-_revisjonsberetning_signert.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/16-Vedtekter-for-HimalPartner-rev-2016.pdf      

Et misjonsengasjement kan føre til vekst og samhold i din menighet!

Herdis Austevoll fra Framnes VGS, på besøk til Håpets Senter i Kathmandu.   I Borgund menighet i Ålesund hadde vi alltid hatt misjonsavtale, men da vi i 2010 inngikk avtale ...

Inviterte HimalPartner til friluftsgudstjeneste!

Frogner menighet i Lier arrangerte gudstjeneste med tema "Tro kan flytte fjell", og inviterte HimalPartner til å delta under gudstjenesten. Vi håper dette kan inspirere andre til å gjøre det samme. ...