Tips til aktiviteter for unge

Fra konsert med konfirmanter, barn og ungdomsgrupper i Holmestrand.

Vi tror på likeverd og at alle mennesker skal få muligheten til å ta del i samfunnet på sine premisser. I Nepal samarbeider vi tett med lokale partnere som jobber for at mennesker med ulike funksjonsvariasjoner skal bli tatt på alvor, sett og hørt. I Norge jobber vi for samme sak gjennom påvirkningsarbeid i våre partnermenigheter og på folkehøyskoler. Der forteller vi også om brobyggerutfordringene. Her kan du lese om disse.

  1. Hva kan du gjøre for mental helse i Nepal? (støtte)
  2. Hva kan du gjøre for mental helse i Norge? (lære og opplyse)

Håp for oss – håp for meg. Et inspirasjonshefte som baserer seg på dialog med ungdom. Laget av Tunsberg bispedømme i samarbeid med HimalPartner. Heftet kan brukes av menigheter i hele landet. Her finner du det på Den norske kirkes ressurssider.

Verden i en salmebok. Mental helse, frigjøringsteologi og økumenikk er tre tema som utforskes ved hjelp av salmer i dette opplegget som er utviklet i et samarbeid mellom norske og nepalske ungdommer. Her finner du det på Den norske kirkes ressurssider.

Det flotte med musikalske brobyggere er aldersblindheten. Faktisk har vi opplevd at flere unge melder seg på et arrangement hvis det ikke fremstilles som et ungdomsarrangement alene, men et som hele menigheten er med på, og der ungdommen har en naturlig plass. Bruk gjerne ungdom i ulike roller som kan engasjere hele menigheten. Her er en samleside med informasjon om vårt brobyggerarbeid. Les også litt om erfaringene fra brobyggerne.

For ungdom er flinke med håndarbeid, kan strikkeprosjektet Kamalas engler være gøy. Her finner du info om strikkeprosjektet.

Her er strikkeoppskriften.

Fortell historien om yrkesskolen i Butwal fra et ungt perspektiv. Unge i Nepal har de samme drømmene som unge i Norge, men har færre muligheter. Derfor reiser mange ut av landet. Her kan du lese en artikkel om hvordan yrkesskolen i Butwal og Knarvik VGS sammen med HimalPartner, jobber mot problematikken.

Les om Sandesh Sharma, selv ung og håpefull, på rundreise i hjemlandet Nepal. Han møtte også elevene ved Butwal Technical Institute (BTI) og snakket med dem om håp og fremtidsplaner.