Yrkesrettede tiltak og utdanning som gir unge fra fattige familier muligheter. Dette er du med og støtter: Yrkesopplæring for unge i det tibetanske Kina Butwal Technical Institute (BTI) i Nepal VIPPS: #637390 HÅP I HIMALAYA

Les mer

Vi står sammen mot Corona og i denne tøffe tiden har vi følgende fokus: Redd sykehusene: Våre utsendinger Ellen og Calle Wahlström ble i vår og sommermånedene omplassert til Okhladhunga sykehus. Sykehusene Okhaldhunga og Tansen trues med nedleggelse grunnet at pasientene ikke kommer av frykt for Corona, og vi er derfor med i kampen for å…

Les mer

Bedrifter er i lockdown og arbeidsmigranter vender hjem. Arbeidsmarkedet i Nepal er hardt presset og det bekymrer ledelsen ved Butwal Technical Institute (BTI). Yrkesskolen skal gi håp til unge i Nepal og da de fattige spesielt. Nå går de unge en usikker framtid i møte. Tekst: Line Konstali Hovedbilde: Lærling ved BTI. Bildet ble tatt…

Les mer

Misjonstopp i Nepal er bekymret for utviklingen og alle de negative konsekvensene COVID 19 har for landet. Han takker grasrota i Norge som stiller opp for de som trenger det aller mest. -Jeg er svært bekymret for situasjonen, sier Joel Hafvenstein. Han er generalsekretær i United Mission to Nepal (UMN), som er HimalPartners største partnerorganisasjon…

Les mer

For 12 år siden var de bitre fiender. De var i konflikt med hverandre og det kunne føre til voldsbruk. Takket være et vellykket dialogprosjekt klarer hinduer og muslimer, bosatt i Nepal ved grensen til India, å samarbeide. Det kommer godt med i corona-krisen. Tekst: Line KonstaliFoto: Sondre Kippenes. (Bildene er tatt i landsbyen Buddhanagar…

Les mer

Link til arrangementet kommer snart. For 5 år siden ble Nepal rammet av et jordskjelv som førte til en stor humanitær katastrofe i landet. Vi ønsker å markere dette, og vil samtidig også trekke paralleller til den globale krisen Corona-pandemien har ført til. I den anledning vil vi invitere deg til en digital markering. Møtet…

Les mer

Generalsekretæren ønsker i samråd med Landsstyrets leder å gi oppdatert informasjon om HimalPartners utsendinger, da begge landene som våre utsendinger bor i, er rammet av coronaviruset. Det er holdt løpende kontakt med alle fire, og vi har innhentet råd og anbefalinger fra den norske ambassade i Nepal og fra United Mission to Nepal (UMN), som…

Les mer

For første gang i HimalPartners historie står Nepal, Kina og Norge overfor samme krise: Coronakrisen. Dette påvirker oss alle i ulik grad, men skulder mot skulder står vi på for å bekjempe viruset en gang for alle. Landene er påvirket på ulike tidspunkt, og derfor jobber vi også mot viruset på ulikt vis. Nå vil…

Les mer