5 gode grunner til å inngå en menighetsavtale med HimalPartner

Å inngå en menighetsavtale med HimalPartner, gir din menighet muligheten til å gjøre en varig forskjell i Himalaya-regionen. Samtidig ligger det et stort potensiale for vekst i din menighet. Vi ...

Musikalsk brobygger-samling på Trondenes

Andreas Strand, musikkpedagog og bandspiller Mathias Hagen (med saksofon), musiker og pedagog Trondenes menighet (foto fra facebook) Vi inviterer deg til en annerledes dag med mye variert program på menighetshuset ...

Webinar: Våre prosjekter

Den 6. februar kl. 19-20 vil Karen Korol, leder for prosjektarbeid, gi mer "kjøtt på beinet."Webinaret passer godt for deg som ønsker en dypere forståelse av prosjektarbeidet. Karen vil også ...

Delta på våre samlinger

Vi arrangerer både digitale og fysiske samlinger dette halvåret. HER FINNER DU ALL INFORMASJON

Våre tematiske satsningsområder!

Vi går inn i en ny strategiperiode i HimalPartner og har derfor lansert noen nye satsningsområder. HER FINNER DU ALL INFO

Lokalt kristenliv 

Vi er en del av den verdensvide kirke, med vår oppmerksomhet rettet mot lokalt kristenliv i Himalaya-området. Vi ønsker å styrke kirka som et kristussentrert fellesskap preget av kjærlighet, nåde ...

Et liv uten vold

Voksne som barn skal slippe å bli utsatt for vold. Vi endrer holdninger til vold og styrker menneskers evner til ikkevoldelig problem- og konfliktløsning. Dette gjøres først og fremst på ...

Mental helse

Psykisk uhelse er en stor utfordring, og HimalPartner har hatt mental helse som et prioritert arbeidsområde siden 2010. Vi vil jobbe for varme samfunn som fremmer mental helse, som forebygger ...

Levebrød og næring

Næringsutvikling og yrkesmisjon er en del av vårt DNA. Vi vil hjelpe folk ut av fattigdom og gi alle en mulighet til å forsørge seg selv. Dette gjøres gjennom yrkesopplæring ...

Oppvekst og skole

Til tross for at barna er fremtiden i Nepal og Kina, blir deres behov ofte nedprioritert av ulike årsaker. Den viktigste arenaen for barn og unge er hjemmet og skolen. ...