En trygg oppvekst i Nepal

Skal vi få til gode oppvekstvilkår for barn, må vi spille på lag med foreldrene. Derfor driver vi prosjekter med ICDP i fokus i Nepal. Se filmen om ECEC, vår ...

En trygg oppvekst i Kina

Blant tropeskog og magisk natur samles flere etniske grupper seg i ulike lokalsamfunn. Se filmen om hvordan ICDP kom til nytte for barn som vokser opp i en multietnisk kontekst. ...

Kirka med stor K

Vi går alle i kirka. Men går vi alle i Kirka? Kirka med stor K, Guds kirke, som forener alle mennesker og alt det skapte med Gud? Tekst: Tor Kristian ...

Møt Ram Singh Tamang

Møt lederen av Oslo Nepali Church. Han skal også være med på 8849 - Gå for Nepal! https://vimeo.com/679289615 Kristne innvandrere etablerer ofte egne kirkesamfunn når de kommer til Norge. Det ...

8849: Gå for Nepal

De færreste kan gå 8849 høydemeter til Mount Everest. De fleste kan likevel samle inn krone på krone per høydemeter. Til våren samler vi inn penger til mødrehelse og hygienetiltak ...

Tanker fra en pedagog

Som mor og pedagog har jeg innimellom kjent på alle de forventninger det stilles til foreldre i dag. Det at det er en «jungel» der ute av råd og tips ...

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker du å styrke din kompetanse i møte med foreldre - og barnrelasjonen? Bli med på ICDP-samling i Trondheim 7. og 8. mars. Ta dette med deg videre til din ...

En trygg oppvekst – ICDP-samling i Trondheim

Barn trenger voksne som reflekterer over sin rolle. ICDP er et program som styrker omsorgsgivere. Et seminar for deg som vil lære mer om barnas psykiske helse og de voksnes ...

På lag med foreldrene

Barna i Rukum har fått det bedre på skolen. Det er takket være et prosjekt som går ut på å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Vi vil styrke barna ...

Støtt voldsutsatte kvinner

På verdensbasis har 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold en eller flere ganger i livet. Våre partnere i Nepal jobber utrettelig for å redusere omfanget. Nå trenger vi ...