Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker du å styrke din kompetanse i møte med foreldre - og barnrelasjonen? Bli med på ICDP-samling i Trondheim 7. og 8. mars. Ta dette med deg videre til din ...

En trygg oppvekst – ICDP-samling i Trondheim

Barn trenger voksne som reflekterer over sin rolle. ICDP er et program som styrker omsorgsgivere. Et seminar for deg som vil lære mer om barnas psykiske helse og de voksnes ...

På lag med foreldrene

Barna i Rukum har fått det bedre på skolen. Det er takket være et prosjekt som går ut på å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Vi vil styrke barna ...

Støtt voldsutsatte kvinner

På verdensbasis har 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold en eller flere ganger i livet. Våre partnere i Nepal jobber utrettelig for å redusere omfanget. Nå trenger vi ...

Den globale voldsorgien

Én av tre kvinner utsettes for fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. I dag tilsvarer det om lag 2,5 milliarder kvinner. Kjønnsbasert vold har et globalt omfang som ...

Hvem trenger rommet i herberget i dag?

Hvordan ville historien om det lille barnet i krybben blitt fortalt av Maria selv? Hva ville Gud vise oss da han valgte en ung jente til å bære barnet fram? ...

Lytt. Elsk. Forstå

Jeg så meg selv og min egen barndom, sier han trist og ser ned i gulvet.– Jeg prøvde å være tøff. En sterk gutt, men det gikk ikke. Hver eneste dag ...

Når ekteskapet ødelegger fremtida

Ei bortgifta jente betyr én mindre munn å mette for familien, skriver generalsekretær Tor Kristian Birkeland. Flere steder på landsbygda er det ikke uvanlig at jenter helt nede i 15 ...

Tilbake til livet

Kismati fikk hjelp av ungdomsklubben da hun ble forsøkt giftet bort. Nå er hun tilbake på skolebenken igjen. Foto: United Mission to Nepal (UMN) Kismati ble forsøkt giftet bort som ...

Da alt så mørkt ut kom hjelpen fra uventet hold

Kamala ble utsatt for menneskehandel da hun var barn. Som voksen levde hun et liv på gata. Etter å ha banket på dørene til ulike krisesentre hadde hun egentlig gitt ...