#Levebrød

HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon handler om å styrke folks muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til å skaffe seg et levebrød. Dette gjør vi ...

Nåde, også for kvinner

"I Nepal er selvmord den største dødsårsaken for kvinner i fruktbar alder. Tallene er ekstreme. Hva kan kirkene gjøre med dette? De kan blant annet gjøre sitt for å lette ...

Når høyere utdanning ikke lønner seg

Som unge voksne flest har Shrijana håp og drømmer for livet sitt. Det er ikke enkelt i et land som Nepal. Særlig nå som landet er hardt rammet av Corona. ...

#Mental helse

Depresjon, selvmord og psykiske lidelser er et større problem i fattige land. Du kan gi unge mennesker hjelp i en vanskelig tid. Les mer om våre #Mental helse-prosjekter her VIPPS: ...

#Levebrød

Yrkesrettede tiltak og utdanning som gir unge fra fattige familier muligheter. Dette er du med og støtter: Yrkesopplæring for unge i det tibetanske KinaButwal Technical Institute (BTI) i Nepal Her ...

Delta i aksjonen!

Du kan gjøre en forskjell - vær med og dele kampanjen i sosiale medier. Vi har også laget en plakat som kan printes ut og henges opp på veggen. Her ...

Parents of the world

Webinar 29. oktober 2020 15-17.30 As the first country in the world, the Norwegian Government developed a strategy on non-communicable diseases (NCDs), including mental health, as part of its international ...

Når drømmer blir til virkelighet

Da den hollandske utsendingen Reiny de Wit startet Early Childhood Education Center (ECEC) i 2001, var det ingen som kunne forutse hva som skulle skje. 18 år senere utdannes et ...

Lytt. Elsk. Forstå

Bharats vanskelige barndom har preget ham. Derfor har han meldt seg på kurs i foreldreveiledning. -Jeg så meg selv og min egen barndom, sier han trist og ser ned i ...

En stemme for de stemmeløse

Hans Kristian Maridal, Psykiater, har startet innsamlingsaksjonen "En stemme for de stemmeløse" til inntekt for Matrikas prosjekt Koshish. Han ble stemplet som lat og udugelig da han som 15-åring ble ...