Når drømmer blir til virkelighet

Da den hollandske utsendingen Reiny de Wit startet Early Childhood Education Center (ECEC) i 2001, var det ingen som kunne forutse hva som skulle skje. 18 år senere utdannes et ...

Lytt. Elsk. Forstå

Bharats vanskelige barndom har preget ham. Derfor har han meldt seg på kurs i foreldreveiledning. -Jeg så meg selv og min egen barndom, sier han trist og ser ned i ...

En stemme for de stemmeløse

Hans Kristian Maridal, Psykiater, har startet innsamlingsaksjonen "En stemme for de stemmeløse" til inntekt for Matrikas prosjekt Koshish. Han ble stemplet som lat og udugelig da han som 15-åring ble ...

Bryt lenkene!

En rapport slår fast at omtrent 60 land binder psykisk syke fast med lenker. Menn og kvinner, noen av dem barn ned til 10 års alder, lever under svært kritikkverdige ...

Den kraftfulle sårbarhet

Matrika Devkota fra Koshish Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. 2. Korinterbrev 12:9-10 «Hjelpeløshet beskrives som en styrke i Bibelen. Der har vi noe å ...

Måtte gå nye veier

Det blir slutt på kjefting og fysisk avstraffelse når foreldre får veiledning hos en av våre største partnere. Det er ingen grunn til å stoppe det viktige og banebrytende arbeidet ...

Nøden er stor! Vær med og gi din støtte

STØTT NEPAL OG TIBETREGIONEN I KINA UNDER LOCKDOWN Vi står sammen mot Corona og i denne tøffe tiden har vi følgende fokus: Redd sykehusene: Våre utsendinger Ellen og Calle Wahlström ble ...

Går en usikker framtid i møte

Bedrifter er i lockdown og arbeidsmigranter vender hjem. Arbeidsmarkedet i Nepal er hardt presset og det bekymrer ledelsen ved Butwal Technical Institute (BTI). Yrkesskolen skal gi håp til unge i ...

Historier fra Tansen

Pandemien COVID 19 har rammet hele verden. Mange kjenner situasjonen mer på kroppen enn andre. Vi ønsker å løfte fram noen av hverdagsheltene på Tansen Hospital, ett av sykehusene som ...

Kan bli verre enn jordskjelvet

Okhaldhunga sykehus. Foto: Ellen og Calle Wahlström Misjonstopp i Nepal er bekymret for utviklingen og alle de negative konsekvensene COVID 19 har for landet. Han takker grasrota i Norge som ...