For 12 år siden var de bitre fiender. De var i konflikt med hverandre og det kunne føre til voldsbruk. Takket være et vellykket dialogprosjekt klarer hinduer og muslimer, bosatt i Nepal ved grensen til India, å samarbeide. Det kommer godt med i corona-krisen. Tekst: Line KonstaliFoto: Sondre Kippenes. (Bildene er tatt i landsbyen Buddhanagar…

Les mer

-Selvmord kan forebygges, sier Matrika Devkota. Sammen med helsearbeidere og representanter fra Helsedepartementet i Nepal, markerte han Verdensdagen for selvmordsforebygging i Kathmandu. Selvmord er et stort problem i Nepal. Det er selvmord som er den vanligste dødsårsaken til kvinner i alderen 15-49 år. Matrika Devkota fra organisasjonen Koshish etterlyser et større fokus på det omfattende…

Les mer

  I Borgund menighet i Ålesund hadde vi alltid hatt misjonsavtale, men da vi i 2010 inngikk avtale med HimalPartner, skjedde det spennende ting! Det var et aktivt valg av menighetsrådet å skifte til en liten organisasjon, der det var et potensiale for å støtte prosjekter som kunne appellere spesielt til vår menighet. Den holder…

Les mer

Frogner menighet i Lier arrangerte gudstjeneste med tema «Tro kan flytte fjell», og inviterte HimalPartner til å delta under gudstjenesten. Vi håper dette kan inspirere andre til å gjøre det samme. Kontakt oss gjerne for tips, materiale og eventuelt besøk. Gudstjenesten ble arrangert på Furuhall, en hytte som ligger på en høyde like ved Undersrud i Lier.…

Les mer

Frogner menighet i Lier valgte «Tro kan flytte fjell» som tema da de arrangerte en friluftsgudstjeneste i strålende sommervær. Her får du prekenen i sin helhet. Preken på Furuhall 24.06.18 Av Ellen Martha Blaasvær, Prosten i Lier, Røyken og Hurum Tema: Tro kan flytte fjell! Salme 121 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene Matt 28,…

Les mer

Det var Kick Off i Sandefjord denne helgen og trofaste partnere bidro til å samle inn over 30 000 kroner til HimalPartners arbeid i Nepal og Tibet. Det ble en iskald fornøyelse for de som hadde lovet isbading dersom vi nådde målet vårt! Nå oppfordrer vi deg til å starte din egen kampanje! (med eller…

Les mer

HimalPartner tidl. Tibetmisjonen, feirer i 2018 sitt 80 årsjubileum. Drømmen om Tibet var drivkraften, men landet ble raskt utilgjengelig for omverdenen. Innsatsen ble isteden satt inn i nabolandet Nepal, med mange tibetanske folkegrupper innenfor sine grenser. Vi fikk være med og gi folk i Nepal vannkraft, teknisk utvikling, helsetjenester, utdanning og hjelp til selvhjelp. Senere…

Les mer

  Tekst og foto: Jostein Holm I 1937 var Edin C. Alfsen (f. 1896) på hjemmeopphold i Norge. Han hadde tjenestegjort i Kina i 15 år som utsending for Misjonsalliansen. Nå opplevde han at tiden var inne til å rette blikket mot Tibet hvor det var lite misjonsarbeid og enda færre tibetanske kristne. David Westborg…

Les mer