– Jeg gleder meg til å møte alle de engasjerte folka som bidrar til å gjøre HimalPartner bra, sier Line Konstali. Jeg kan ut fra det jeg har sett med egne øyne fastslå at utsagnet «uten frivillighet stopper Norge» stemmer.

Les mer

Noeali Garella er den første læreren med Downs syndrom i Argentina, skrev Dagen i en vakker artikkel den 1. mars. Leder for Norsk Nettverk for Downs Syndrom, Lars Erik Brustad, tror ikke dette kunne skjedd i Norge. (Faksimile fra Dagen.no)

Les mer

Ram Badhur Tamang drømmer om å få bygd et kraftverk som skal gi strømforsyning til fem landsbyer i Lapa kommune i Dhading i 2017. Han håper også å få bygd en ny skole i Kopurgown, der han og vil etablere et senter for å avle fram geiter…

Les mer

12 år gamle Suraj ønsker å få seg en utdannelse og bruke evnene sine. For tre år siden ble han syk. Han fikk anfall som gjorde at han stivnet i hender og føtter i flere minutter om gangen.

Les mer

– Vi drar til Nepal for å jobbe side om side med nasjonale kolleger for å skape noe som skal være holdbart i Nepal, sier Ellen og Calle Wahlström. Det er et land med store behov og vi tror at vi med våre erfaringer kan være med og hjelpe.

Les mer

Helt fra tidlig barndom har Bimala vært et forsømt barn. Omgivelsene var ikke gode for et lite barn. Moren var mentalt syk og søsteren hadde nedsatt funksjonsevne. Både Bimala og søsteren fant sin plass på dagsenteret «Håpets senter».

Les mer

Berta Marie Valle Wergeland (66) frå Bergen har vore på sommarstemne nesten 30 gonger.
– Eg kjem alltid attende – fordi det er godt og oppbyggeleg program, nytt frå dei som er ”ute”, og ikkje minst for å treffe venner.

Les mer

Han våkner praktisk talt ansikt til ansikt med en stor jak. Jim Lindquist er daglig leder i Indian Adventures AS og er, sammen med 14 andre norske motorsyklister, på «eventyr med mening». De er på den tibetanske høysletta.

Les mer